سایت در حال بارگذاری است ...
info@aktronics.net هر روز 9 صبح الی 4 بعد از ظهر بجز پنجشنبه و جمعه ایران، تهران

راهنمای دریافت تمامی فایل ها در بازی Resident Evil 2 Remake

در بازی Resident Evil 2 Remake پنجاه و هشت فایل وجود دارد که در صورتی که تمامی این فایل ها را پیدا کنید، تروفی Lore Explorer را باز خواهید کرد. پیدا کردن این پنجاه و هشت فایل نسبتا راحت است اما نیاز به تلاش فراوان و چندین بار بازی کردن مسیر داستانی بازی دارد، در ادامه به نحوه ی پیدا کردن این فایل ها می پردازیم.

نکات مهم مرتبط با این آموزش

اولین و مهمترین نکته در رابطه با دریافت تمامی این پانزده فایل، درک صحیح مسیر داستانی بازی است. در این بازی چهار مد استوری وجود دارد که دو تای اول مربوط به بار اولی که بازی را انجام می دهید و دو تای دوم مربوط به بار دومی که بازی را انجام  می دهید است. برای دریافت تمامی این فایل های ذکر شده در این آموزش ابتدا برای بار اول بازی را توسط لیون، سپس بازی را برای بار اول توسط کلیر انجام می دهیدم و بعد از انجام سری اول این بازی، برای بار دوم توسط لیون و برای آخرین بار بازی را برای بار دوم توسط کلیر انجام می دهیدم.

همچنین قابل ذکر است که این فایل ها در طول بازی دارای ترتیب نیستند و حتی می توان فایلی را بعدا از سیو قدیمی تر گرفت بدون آنکه نیاز باشید باقی مسیر داستانی بازی مجددا طی شود پس به صورت کلی چنانچه یک فایل در طول بازی دریافت شده باشد، صرف نظر از زمان و ترتیب گرفتن آن توسط سیستم به عنوان فایل دریافت شده در نظر گرفته خواهد شد. حتی اگر بعد از دریافت فایل به منوی اصلی برگردید فایل همچنان حساب خواهد شد.

موقعیت فایل های بازی

در زیر موقعیت هر پنجاه و هشت فایل به وضوح بر روی نقشه ذکر شده است. همچنین تصویری از خود فایل نیز قرار داده شده است و برای ساده تر کردن کار شما توضیحات لازم و کاراکتری که قابل دسترسی به این فایل ها هستند نیز ذکر شده است. با کمی دقت و حوصله می توان به راحتی این پنجاه و هشت فایل را دریافت و تروفی را بدست آورد. برای بزرگتر کردن تصاویر روی آن ها کلیک کنید.

استوری لیون برای اولین بار

برای دریافت فایل های بازی ابتدا با استوری لیون شروع خواهیم کرد، توجه داشته باشید استوری بار اول کلیر و حتی استوری بار دوم لیون با استوری بار اول لیون کمی متفاوت هستند و چنانچه استوری صحیح را انتخاب نکنید در ترتیب و موقعیت فایل های زیر دچار مشکل خواهید شد، پس توصیه میکنم ابتدا بازی را برای بار اول با لیون شروع کنید و طبق تصاویر گام به گام پیش بروید. در استوری لیون برای بار اول امکان دریافت چهل فایل از پنجاه و هشت فایل وجود دارد.

موقعیت فایل توضیحات
موقعیت: Inventory

عنوان: Orientation Letter

بعد از شروع بازی فایل همراه لیون است و قابل خواندن

موقعیت: Police Station 1F, Watchman’s Room

عنوان: Officer’s Notebook

جزء داستان اصلی بازی است و به صورت اتوماتیک به شما داده خواهد شد.

موقعیت: Police Station 1F, Operations Room

عنوان: Record of Events

در اتاق عملیات روی میز سمت راست

موقعیت: Police Station 1F, West Office

عنوان: Uses of Gunpowder

دفتر غربی روی میز جلوی در

موقعیت: Police Station 1F, West Office

عنوان: Operation Report

دفتر غربی روی میز پیوسته

موقعیت: Police Station 1F, West Office

عنوان: Rookie’s First Assignment

دفتر غربی روی میز لیون

موقعیت: Police Station 1F, Safety Deposit Room

عنوان: Storage Locker Terminal Memo

اتاق صندوق امانات روی میز کناری

موقعیت: Police Station 1F, Dark Room

عنوان: Medical Benefits or Herbs

اتاق تاریک روی میز جلوی در

موقعیت: Police Station 2F, Shower Room

عنوان: Portable Safe Instructions

دیوار سمت راست حمام

موقعیت: Police Station 3F

عنوان: To any survivors

انتهای راهرو طبقه سوم روی کارتن ها

موقعیت: Police Station 3F, West Storage Room

عنوان: Some Guy’s Scribblings

انباری غربی طبقه سوم

موقعیت: Police Station 2F, Waiting Room

عنوان: Guide Pamphlet

اتاق انتظار طبقه دوم روی میز

موقعیت: Police Station 2F, Art Room

عنوان: Art Article “The Red Stone”

اتاق هنر روی صندلی رو به روی مجسمه

موقعیت: Police Station 2F, S.T.A.R.S. Office

عنوان: Internal Memo

دفتر استارز پشت میز وسکر

موقعیت: Police Station B1, Jail

عنوان: Memo “Jail Power Panel”

زندان در زیرزمین روی میز

موقعیت: Police Station B1, Morgue

عنوان: Autopsy Record 53477

سردخانه روی پیشخوان

موقعیت: Police Station B1, Firing Range

عنوان: Equipment Disposal Notice

اتاق تمرین تیر اندازی روی میز

موقعیت: Police Station B1, Firing Range

عنوان: A Message From Mr. Raccoon

اتاق تمرین تیر اندازی روی پیشخوان

موقعیت: Police Station 1F, Observation Room

عنوان: Confiscation Report

اتاق مشاهده روی کمد فایل ها

موقعیت: Police Station 2F, S.T.A.R.S. Office

عنوان: Letter to S.T.A.R.S. Members

بخش تسلیحات دفتر استارز جلوی کمد ها

موقعیت: Police Station 3F, Clock Tower

عنوان: Repair Plan

برج ساعت روی میز

موقعیت: Police Station B1, Jail, Ben’s Cell

عنوان: Interview Transcript

زندان زیر زمین داخل سلول بن

موقعیت: Police Station B1, Jail, Ben’s Cell

عنوان: Ben’s Memo

زندان زیر زمین داخل سلول بن

موقعیت: Ada’s Sequence

عنوان: Sept. Inspection (Week 1)

بعد از اینکه دسترسی بازی را به عنوان ادا به دست گرفتید، فایل داخل اتاقی است که اولین زامبی از جای خودش بلند خواهد شد.

موقعیت: Ada’s Sequence, Incinerator Room

عنوان: Sept. Inspection (Week 2)

اتاق سوزاندن زباله جایی که باید اهرم را بکشید، روی میز

موقعیت: Sewers (Upper), Control Room

عنوان: Copy of Emails to Umbrella HQ

بعد از اینکه مجدد کنترل بازی را با لیون بدست گرفتید، روی میز اتاق کنترل

موقعیت: Sewers (Middle), Monitor Room

عنوان: Sewers Company Pamphlet

اتاق مانیتور روی میز کنار ویدیو پلیر

موقعیت: Sewers (Middle), Monitor Room

عنوان: Unlocking the U-Area Door

اتاق مانیتور روی میزجلوی تخته برد

موقعیت: Sewers (Middle), Cable Car Platform

عنوان: Delivery Receipt

پلتفرم واگن کابلی روی میز پایین پله ها

موقعیت: Sewers (Upper), Workers’ Break Room

عنوان: Jazz Festival Flyer

اتاق استراحت کارگرها روی میز

موقعیت: Laboratory, Reception

عنوان: Nap Room Log

بعد از ورود به نست روی کامپیوتر پذیرش

موقعیت: Laboratory, Reception

عنوان: ID Wristband

روی تخته وایتبرد پذیرش

موقعیت: Laboratory, North Area

عنوان: Special Forces Recording

بعد از خروج از پذیرش، روی سرباز کنار ریل ها

موقعیت: Laboratory, Drug Testing Lab

عنوان: Herbicide Synthesis

آزمایشگاه تست مواد روی میز جلوی دستگاه ها تزریق مواد

موقعیت: Laboratory B1, Room south of Lobby

عنوان: Somebody’s Note

جایی که ماژولاتور رو بر میدارید روی میز

موقعیت: Laboratory B2, Low-Temp Testing Lab

عنوان: Wayne Li’s Inbox

کامپیوتر آزمایشگاه دما پایین روی کامپیوتر

موقعیت: Laboratory B1, Presentation Room

عنوان: Byron Cartwrights Inbox

بعد از اینکه چیپ لول سه را گرفتید، روی کامپیوتر اتاق ارائه

موقعیت: Laboratory B1, Nap Room

عنوان: Wayne Li’s Note

اتاق استراحت محققین، برای باز کردن شاتر باید از ماژولاتور روی پنل برق این بخش استفاده کنید و سپس فایل را بردارید.

موقعیت: Laboratory B1, Biotesting Lab

عنوان: William Birkin’s Inbox

در آزمایشگاه ویلیام روی اولین کامپیوتر

موقعیت: Laboratory B1, P-4 Level Testing Lab

عنوان: Research Diary

در آزمایشگاه ویلیام روی دومین کامپیوتر

استوری کلیر برای اولین بار

بعد از اتمام استوری لیون برای اولین بار زمان این است که استوری کلیر را برای اولین بار انجام دهیم. طبق راهنمای زیر با توجه به موقعیت فایل ها روی نقشه و تصویرشان، فایل ها را پیدا و دریافت کنید. نکته ی قابل توجه این است که داستان کلیر با داستان لیون کمی متفاوت است و در طی بازی مسیری وجود دارد که توسط لیون قابل دسترسی نبوده است. با کمی دقت و حوصله میتوانید دوازده فایلی که در استوری کلیر برای اولین بار قابل دسترسی هستند را پیدا کنید.

موقعیت فایل توضیحات
موقعیت: Inventory

عنوان: Letter from Best Friend

بعد از شروع بازی فایل همراه کلیر است و قابل خواندن

موقعیت: Police Station 1F, West Office

عنوان: Uses of Gunpowder

دفتر غربی روی میز جلوی در

موقعیت: Police Station B1, Elevator Controls Room

عنوان: Raccoon Monthly, June Issue

اتاق کنترلر آسانسور روی میز

موقعیت: Police Station 2F, Chief’s Office

عنوان: Taxidermy Log

روی میز گرد اتاق رئیس پلیس

موقعیت: Police Station 2F, Chief’s Office

عنوان: Copy of Emails to Chief Irons

روی میز کار رئیس پلیس

موقعیت: Police Station 2F, Private Collection Room

عنوان: Repair Shop Letter

اتاق کلکسیون خصوصی روی کمد

موقعیت: Sherry’s Sequence

عنوان: Sally’s Diary

بعد از اینکه کنترل بازی را به عنوان شری به دست گرفتید خارج از اتاق خواب

موقعیت: Sherry’s Sequence, Front Hall

عنوان: Tom’s Diary

روی میز جلوی درب ورودی اصلی

موقعیت: Sherry’s Sequence, Director’s Room

عنوان: _____’s Diary

در اتاق مدیر پروشگاه کنار ماشین تایپ

موقعیت: Orphanage 2F, Bathroom

عنوان: Letter from the Director

بعد از اینکه مجددا کنترلر بازی را به عنوان کلیر در دست گرفتید، داخل دستشویی که رئیس پلیس صورت خودش رو شست روی صندلی جلوی حمام

موقعیت: Sewers, Office

عنوان: Report About “G”

بعد از اینکه تایرنت توسط ویلیام از وسط به دو نصف شد و آسانسور سقوط کرد، داخل اتاقی که در نقشه به عنوان آفیس مشخص شده است. روی وایت برد

موقعیت: Laboratory, Security Room

عنوان: [CLAIRE EXCLUSIVE] IMPORTANT NEST-Wide Alert

بعد از ورود به نست و قرار دادن شری روی تخت خواب اتاق سمت چپ، روی کامپیوتر

استوری لیون برای دومین بار

بعد از اتمام استوری کلیر برای بار اول در منوی اصلی بازی گزینه ای برای دسترسی به استوری لیون برای دوم اضافه خواهد شد. در استوری لیون برای دومین بار چهار فایل وجود دارد که در طول بازی باید برداشته شوند. متاسفانه برای دریافت این فایل ها باید بخش عظیمی از بازی را انجام بدید پس بهتر است بازی را روی مود استاندارد یا هاردکور تمامی کنید تا صرفا رنک مورد نظر را نیز همراه با دریافت فایل ها بدست بیارید.

موقعیت فایل توضیحات
موقعیت: Police Station 1F, Watchman’s Room

عنوان: Scrap of Paper

جایی که الیوت را در اولین بار بازی ملاقات می کنید، روی میز

موقعیت: Police Station 1F, Main Hall

عنوان: Notebook with Missing Page

جایی که ماروین در اولین بار بازی نشسته است، روی صندلی

موقعیت: Police Station 2F, S.T.A.R.S. Office

عنوان: Claire’s Memo

دفتر استارز رو به روی در تسلیحات

موقعیت: Sewers (Middle), Treatment Pool Room

عنوان: Claire’s Note

پلتفرم واگن کابلی روی میز کنار لپ تاپ

استوری کلیر برای دومین بار

بعد از اتمام استوری لیون برای بار دوم نوبت استوری کلیر برای بار دوم است. در این استوری دو فایل وجود دارد که در طول بازی باید برداشته شوند. متاسفانه برای دریافت این فایل ها نیز باید بخش عظیمی از بازی را انجام بدید پس بهتر است این بار نیز بازی را روی مود استاندارد یا هاردکور تمامی کنید تا صرفا رنک مورد نظر را نیز همراه با دریافت فایل ها بدست بیارید.

موقعیت فایل توضیحات
موقعیت: Police Station 2F, S.T.A.R.S. Office

عنوان: Leon’s Memo

دفتر استارز رو به روی در تسلیحات

موقعیت: Sewers (Middle), Treatment Pool Room

عنوان: Leon’s Note

پلتفرم واگن کابلی روی میز کنار لپ تاپ

ابوالفضل خزائی

145 مطلب منتشر شده

سلام من ابوالفضل خزائی میزبان شما در این سایت هستم، یک مهندس و مدرس الکترونیک با دو دهه تجربه در زمینه ی مهندسی الکترونیک، مکانیک و مکاترونیک. در این سایت سعی کردیم با آموزش های رایگان راهنمای شما باشیم و با دوره های تخصصی مختلف آموزگار شما باشیم تا شما را با کمترین مشکل در کوتاه ترین زمان ممکن وارد بازار کار کنیم و به نتیجه مطلوب برسانیم. امیدواریم از مطالب ما نهایت لذت و استفاده را ببرید.

درباره این مطلب نظر دهید !